امتیاز موضوع:
 • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ابن عربی - شیعه نبوده است
#1
.
▪️ این مطلب را خوب بفهم که متقضی تقیه یعنی (عدم تعرض) و (عدم اظهار عقیده) و (کتمان حق)، نه اینکه قول خلاف را در مولفات عدیده شرح و تبین و ثابت کردن:
? حجم عظیمی از جنایات علمی ابن عربی که مدعی است این کتب و مولفات زا مستقیم از خود خداوند ره وحی و الهام گرفته است نمیتواند حمل بر تقیه باشد مگر اینگه ادعا شود خداوند سنت اهل بیت علیهم السلام را باطل و مذهب اسرائیلی اهل سنت به جای ان قرار داده است:
? ابن عربی معتقد است خدا را در خواب دیده است و خدا در خواب به او گفته است بندگانم را با این مولفات اسرائیلی خود نصحیت کن، آنوقت چطور این حجم عظیم از هلوکاستهای علمی ابن عربی را که اسرائلیات یهود را بر گردن خواننده خود سوار میکند را میتوان حمل بر تقیه کرد:
Like پاسخ
#2
نقل‌قول: سلام استاد.
آیا ابن عربی سنی حنبلی بوده است و یا تقیه میکرده⁉️
چون بعضی از سخنان او حقیقتا مشمئزکننده است!
بسمه تعالی
پاسخ اجمالی:
امام صادق علیه السلام فرمودند
التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له:
◀️ تقیه در هر چیزی است که سبب اضطرار فرزندان آدم بشود حلال کرده است❗️
الكافي- الشيخ الكليني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٠.
⬅️ ابن عربی در فتوحاتش ۵۱۰ مورد دروغ اسرائیلی به خدا و پیمبرش بسته است که هیچ ارتباطیبی به تقیه ندارد مگر اینکه ادعا شود او توسط یهود تهدید به قتل و تقیه شده بوده است‼️
⬅️ اینکه ابن عربی در فتوحاتش بیش از ۱۰۰ روایتش یا صریحا مطابق متن تورات و انجیل تحریف شده و یا متون کتب عهدین و سایر اسرايلیات است که توسط راویان سقیفه مانند کعب الاحبارها وارد متون اهل سنت شده است چه ارتباطی به تقیه دارد⁉️
مانند تواریخ ایام اول باب 22آیه 6 تا 10 که خلاف آیه 251سوره بقره است!
☑️ لذا محرز است که ابن عربی نه تنها سنی است بلکه به سبب تعریف و تمجیدهای خارج از حصر او از ابوبکر و عمر او حقیقتا یک ?سنی متعصب حنبلی? و فوق العاده مصمم و مخالفت روش اهل بیت علیهم السلام است که گرایش بسیار شدیدی به ?عرفان یهودی? دارد 
مثل اینکه شنبه را روز تعطیلی می داند، 
و فرشتگان و حضرت موسی علیه السلام را در بعضی از شؤونات صریحا مقدم بر رسول خدا صلی الله علیه و آله می داند‼️
لذا ادعا تقیه برای ابن عربی ادعای گزافی است که توسط کسانیکه آشنایی کامل به ?مبانی اهل سنت? ندارند مطرح میشود، و یا توسط عده ای دیگر نیز تقلیدا از گروه اول بیان میشود‼️
Like پاسخ
#3
پاسخ تفصیلی:
 • اینکه خدا را در خواب میبنید چه ارتباطی به تقیه دارد⁉️ 

 • مگر خدا را در خواب ندیدن سبب در خطر افتادن جان و یا مال ابن عربی میشده است که تقیه بر او لازم شود⁉️

 • او میگوید خدا را در مکاشفه بصورت الاغ دیده است، و اینکه خدا را به شکل خر و الاغ میبنید چه ارتباطی به تقیه دارد⁉️ 

شيخ در تعريف تقيه ميفرماید:
التقية كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضررا في الدين أو الدنيا… :
✅ تقيه یعنی مخفي كردن حق و عقيده حق، و نيز مخفي كاري و ترك آشكاری عقیده خود با مخالف، در مورد چيزهاي كه ضرر ديني و دنيايي دارد❗️
تصحيح اعتقادات الإمامية - الشيخ المفيد - الصفحة ١٣٧
 • مگر خدا را بصورت الاغ ندیدن سبب در خطر افتادن جان و یا مال او میشده است⁉️

 • ابن عربی میگوید با ستارگان نکاح کرده است مگر ستارگان او را تهدید به قتل و تقیه کرده اند بودند که عدم نوشتن چنین مطلبی نیاز به تقیه داشته است ⁉️

 • ابن عربی تاکید دارد که اهل حق از رجبیون - که چشم برزخی دارند - شیعیان را بصورت سگ میبنید مگر جان ابن عربی از طرف رجبیون در خطر بوده که این اقاویل زننده را بنویسد⁉️

 • او میگوید فرعون مومن است، مگر ابن عربی از طرف فرعون و یا پیروانش تهدید شده که کافر خواندن فرعون سبب خوف قتل و تقیه او شده⁉️

 • او عذاب جهنم را برای جهنمیان شرین میداند مگر او از بابت اهل جهنم در خطر بوده که به سبب تقیه این مطالب بی اساس را نوشته⁉️

 • شما فکر میکنید که توحید مجسم ابن عربی که خدا را به صورت الاغ میبنید برخاسته از متون اسرائیلی و توراتی اهل سنت نیست⁉️

 • او میگوید فرشتگان از رسول خدا افضلند، آیا از طرف فرشتگان تهدیدی به او رسیده که از روی تقیه چنین دروغی نوشته است⁉️

 • بعضی از عبارات فتوحات او کاملا مجعول است و در هیج منبع از منابع اسلامی پیدا نمیشود این جعلیات او چه ارتباطی به تقیه دارد⁉️
Like پاسخ
#4
شیخ مفید در معنای تقیه میفرماید:
? من میگویم بدرستیکه تقیه در دین جایز است وقتیکه آدم بترسد به جانش ضرری برسد، و همچنین تقیه جایز است وقتی ضرری به مال و یا صلاح آدمی برسد!
أوائل المقالات - الشيخ المفيد - الصفحة ١١٨.
⛔️ حال سوال اینجاست:  ابن عربی را کدام جنی و یا انسی تهدید به مرگ و تقیه کرده بود که یک مشت ?جعلیاتی? که حتی در کتب دست هفتم اهل سنت هم پیدا نمیشود به دروغ به هم بافته است⁉️
 • اینکه ابن عربی صریحا از بعضی از صوفیه تجلیلهای محیر العقول میکند چه ارتباطی به تقیه دارد⁉️
  او حتی میگوید:
 • برای من درباره دختر شیرخوارم که کمتر از یک سال داشت اتفاقی افتاد و من به او گفتم:

 • ای دخترم - و او به من گوش داد -،

 • سپس به او گفتم:

 • درباره مردی که با زنش نزدیکی کرده اما آب منی او خارج نشده چه میگویی⁉️

 • دخترم گفت:

 • بر وی غسل واجب است!

 • و از این سخن گفتن او مادر بزرگش بیهوش شد‼️


 • الفتوحات - ج۱۰ - ص۷۹.


 • ❌ آیا ابن عربی از دخترش و مشایخ مرده صوفیه هم در تقیه بوده است⁉️

 • اگر این چرندیات را نمینوشت چه میشد⁉️ 

 • تقیه یعنی عدم نوشتن و اظهار عقاید حقه از ترس دشمن، نه تعرض و نوشتن خزعبلات و تعرف از صوفیه و اصرار بر آنها به عنوان کرامات‼️


 • اینکه ابن عربی احکام فقهی که در کتبش می آورد همه بر اساس فقه حنبلی و اهل سنت و مخالف مذهب امام صادق علیه السلا است از ترس کدام عالم و یا حکومت حنبلی بوده است⁉️   

  ❌ او منکر ایمان حضرت ابوطالب علیه‎السلام است در صورتی اجماع اهل‎بیت علیه السلام بر ایمان و عظمت حضرت ابوطالب علیه السلام است، حال اگر ابن عربی ?متعرض? و منکر به ایمان ابوطالب علیه السلام نمیشد چه میشد⁉️

 •  آیا جانش در خطر بود که حتما باید در این کتاب از کفر ابوطالب نیز بنویسد⁉️ 

  ❌ چگونه می‎تواند این حجم اعتراضات او به دین ومذهب و عقلانیت را منکر شد و این حجم چرندیات را حمل بر تقیه کرد⁉️ 

 • ⛔️ فلذا کسی که از روی عدم آشنایی با صوفیه و عقاید اهل سنت مدعی میشود ابن عربی تقیه کرده است را با توجه به نمونه های فوق متوجه بنماید که مقتضای تقیه ?عدم تعرض? است نه قول خلاف‼️


 •  
Like پاسخ
#5
 نتیجه:
ابن عربی میگوید:
✅ خود خداوند مستقیم این کتاب فتوحات را به من داد، و من به رای و عقل خود در آن دخالتی نکردیم، و خداوند همه آنچه را که در عالم در وجود مینویسد با الهام بر قلب من املا میکند، و سپس میگوید:
من جز از طریق اذن و اجازه سخن نمیگویم، 
و در همان میزانی که برایم مشخص شده توقف میکنم، این تالیف و سایر تالیفات ما مثل تالیفات دیگران نیست و ما در آن به راه سایر مومنین نمیرویم چرا که هر مولفی تحت اختیار خویش است - اما من اینطور نیستم‼️
 الفتوحات ج۱ - ص ۲۶۵.
یعنی ابن عربی میگوید این حجم از دروغ و اراجیف و اسرائلیات و جعلیات و حنبلی گری و توهین به انبیا و اوصیاء و فضیلت های ساختگی برای ابوبکر و عمر همگی از جانب پرودگار است و میپندارد که در خواب نیز خدا را دیده و او گفته است:
 ✅بندگانم را نصیحت کن، و در مناسبت های متعدد این دیدارِ خداوند برایش تکرار شده است!
الفتوحات ج۵ ، ص ۱۵۶ و ۱۵۷، و ج۹ ، ص ۱۰۶.
❌ یعنی این خداست که نویسنده این اقاویل و کفریات است، پس چطور میشود اینها را ?تقیه? خواند⁉️
فلذا شیخ حر عاملی - قدس الله نفسه -  میفرماید:
 ابن عربی در فتوحات اخباری می آورد که ?عقل? آنها را غیرممکن و ?دروغ بودن? آنها را قطعی میداند، و معلوم میشود که او ادعای علم غیب و جرات بر افترا و کذب را داشته است‼️
 الاثنی عشریه - ۱۶۹.
✅ فلذا بنگرید این ادعاهای دروغین و کراماتی که ابن عربی را برای خود و دیگر صوفیه و ابوبکر و عمر و متوکل بر میشمارد که جز برای پیامبر مرسلی صحت ندارد، و دیدیم که او میگوید اینها به من از طرف خدا ?الهام? شده پس دیگر ?وحی? چه معنی دارد⁉️
و این ادعای او که به من وحی میشوید یعنی او باید با پیمبر خدا در اخذ معارف اشتراکاتی داشته باشد چنانکه اتفاقا به دروغ ادعا میکند:
پیامبر را در خواب دیدم در حالی که ابوبکر در سمت راست، و عمر در سمت چپ او بود، پس آن سرور اعلی و چشمه شیرین و گوارا و نور اکشف اجلّ به من رو نمود و مرا در ورای ختم دید، و این به خاطر ?اشتراکی بود? که با حضرت داشتم‼️
 الفتوحات - ج۱ - ص ۴۴.
✋ کدام شیعه عاقلی این حجم عظیم از خزعبلات اسرائیلی صوفیه و سنی گری را میپذیرد⁉️
امام صادق علیه السلام فرمودند:
فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز:
◀️ هر کاری که مومن در مقابل مخالفین از روی تقیه میکند تا جاییکه سبب فساد در دین نشود جایز است❗️
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٢ - الصفحة ١٦٨.
✔️ اما ابن عربی برای این استدلالات اسرائیلی خود که ضد ثقلین است ?صفحه های بسیاری از مولفات خویش را سیاه میکند? و سپس با احادیث جعلی بر آنها دائم اصرار دارد، و باز درباره آنها شرح میدهد، و مدعی میشود اینها را با کشف دیده است و سپس باز مدعی میشود من از خودم هیچ اختیاری نداشتم و اینها را از طریق وحی از خدا گرفتم فلذا اینها مقتضای تقیه نیست، چون تقیه یعنی ❌عدم تعرض❌ نه اینکه مولفات عدیده نوشتن و قول خلاف را موکدا اثبات کردن❗️
✔️ فلذا این حجم عظیم جنایات علمی ابن عربی سنی و صوفی که مخالف نصوص قرآنی است را چگونه توجیه کنیم⁉️
✔️ او از چه کسی تقیه کرده است که مخالف قرآن اینقدر تالیفات عدیده نوشته است و سپس به دروغ ادعا میکند اینها هم سخن خداوند که به من الهام میشود، و من اصلا اختیاری در خودم نداشتم⁉️
Like پاسخ
#6
 نتیجه:
ابن عربی میگوید:
✅ خود خداوند مستقیم این کتاب فتوحات را به من داد، و من به رای و عقل خود در آن دخالتی نکردیم، و خداوند همه آنچه را که در عالم در وجود مینویسد با الهام بر قلب من املا میکند، و سپس میگوید:
من جز از طریق اذن و اجازه سخن نمیگویم، 
و در همان میزانی که برایم مشخص شده توقف میکنم، این تالیف و سایر تالیفات ما مثل تالیفات دیگران نیست و ما در آن به راه سایر مومنین نمیرویم چرا که هر مولفی تحت اختیار خویش است - اما من اینطور نیستم‼️
 الفتوحات ج۱ - ص ۲۶۵.
یعنی ابن عربی میگوید این حجم از دروغ و اراجیف و اسرائلیات و جعلیات و حنبلی گری و توهین به انبیا و اوصیاء و فضیلت های ساختگی برای ابوبکر و عمر همگی از جانب پرودگار است و میپندارد که در خواب نیز خدا را دیده و او گفته است:
 ✅بندگانم را نصیحت کن، و در مناسبت های متعدد این دیدارِ خداوند برایش تکرار شده است!
الفتوحات ج۵ ، ص ۱۵۶ و ۱۵۷، و ج۹ ، ص ۱۰۶.
❌ یعنی این خداست که نویسنده این اقاویل و کفریات است، پس چطور میشود اینها را ?تقیه? خواند⁉️
فلذا شیخ حر عاملی - قدس الله نفسه -  میفرماید:
 ابن عربی در فتوحات اخباری می آورد که ?عقل? آنها را غیرممکن و ?دروغ بودن? آنها را قطعی میداند، و معلوم میشود که او ادعای علم غیب و جرات بر افترا و کذب را داشته است‼️
 الاثنی عشریه - ۱۶۹.
✅ فلذا بنگرید این ادعاهای دروغین و کراماتی که ابن عربی را برای خود و دیگر صوفیه و ابوبکر و عمر و متوکل بر میشمارد که جز برای پیامبر مرسلی صحت ندارد، و دیدیم که او میگوید اینها به من از طرف خدا ?الهام? شده پس دیگر ?وحی? چه معنی دارد⁉️
و این ادعای او که به من وحی میشوید یعنی او باید با پیمبر خدا در اخذ معارف اشتراکاتی داشته باشد چنانکه اتفاقا به دروغ ادعا میکند:
پیامبر را در خواب دیدم در حالی که ابوبکر در سمت راست، و عمر در سمت چپ او بود، پس آن سرور اعلی و چشمه شیرین و گوارا و نور اکشف اجلّ به من رو نمود و مرا در ورای ختم دید، و این به خاطر ?اشتراکی بود? که با حضرت داشتم‼️
 الفتوحات - ج۱ - ص ۴۴.
✋ کدام شیعه عاقلی این حجم عظیم از خزعبلات اسرائیلی صوفیه و سنی گری را میپذیرد⁉️
امام صادق علیه السلام فرمودند:
فكل شئ يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز:
◀️ هر کاری که مومن در مقابل مخالفین از روی تقیه میکند تا جاییکه سبب فساد در دین نشود جایز است❗️
الكافي - الشيخ الكليني - ج ٢ - الصفحة ١٦٨.
✔️ اما ابن عربی برای این استدلالات اسرائیلی خود که ضد ثقلین است ?صفحه های بسیاری از مولفات خویش را سیاه میکند? و سپس با احادیث جعلی بر آنها دائم اصرار دارد، و باز درباره آنها شرح میدهد، و مدعی میشود اینها را با کشف دیده است و سپس باز مدعی میشود من از خودم هیچ اختیاری نداشتم و اینها را از طریق وحی از خدا گرفتم فلذا اینها مقتضای تقیه نیست، چون تقیه یعنی ❌عدم تعرض❌ نه اینکه مولفات عدیده نوشتن و قول خلاف را موکدا اثبات کردن❗️
✔️ فلذا این حجم عظیم جنایات علمی ابن عربی سنی و صوفی که مخالف نصوص قرآنی است را چگونه توجیه کنیم⁉️
✔️ او از چه کسی تقیه کرده است که مخالف قرآن اینقدر تالیفات عدیده نوشته است و سپس به دروغ ادعا میکند اینها هم سخن خداوند که به من الهام میشود، و من اصلا اختیاری در خودم نداشتم⁉️
Like پاسخ


پرش به انجمن: