امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کشکول
#12
حضرت عيسي ع به يارانش فرمود: «فکر مي‌کنيد که اگر يكي از شما از كنار برادرش - که درخواب است - عبور كند و ببيند قسمتي از لباسش كنار رفته و قسمتي از عورت او پيداست، آيا تمام جامه‌ي او را کنار مي‌زند تا بقيه‌ي عورت او نيز نمايان شود يا لباس را به جاي اول باز گرداند تا پوشيده شود؟ »
همه گفتند: آري، آن را مي پوشانيم.
فرمود:« نه اين طور نيست، بلكه بقيه را هم آشكار مي‌كنيد». در اين‌جا بود که ياران آن حضرت فهميدند كه ايشان با اين مثال مي‌خواهند نكته‌اي را متذكر شوند،
از اين‌رو پرسيدند: اي روح‌الله! چگونه چنين چيزي ممكن است؟

ايشان فرمودند: اين در واقع مثل آن‌جايي است كه يك نفر به عيبي از برادرش پي مي‌برد و سعي در مخفي نگه داشتنِ آن نمي‌كند. اين مطلب را به حق و راستي برايتان مي‌گويم که: هيچ‌گاه به آنچه مي‌خواهيد، نمي‌رسيد مگر اين‌كه آرزوهاي نفساني را ترك كنيد و هيچ‌گاه به آرزوهايِ خود نمي‌رسيد جز در پرتو شکيبايي بر ناملايمات.
Like پاسخ


پیام‌های داخل این موضوع
کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:25 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:27 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:28 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:29 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:30 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:31 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:31 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:32 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:32 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:32 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:33 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:34 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:34 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:34 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:35 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:35 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:36 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:36 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:36 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:36 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:37 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:37 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:37 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:38 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:38 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:38 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:39 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:39 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:40 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:41 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:41 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:42 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:42 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:42 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:43 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:43 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:43 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:44 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-07-27 05:44 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-01 10:50 PM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-01 10:52 PM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-09 09:45 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-09 09:57 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:22 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:26 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:27 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:29 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:30 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:31 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:34 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:35 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:36 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:37 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:38 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:40 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:40 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:42 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:42 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:43 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:44 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:45 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:47 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:48 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:48 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:50 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:52 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:52 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:54 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:55 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:57 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:58 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:58 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 10:59 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 11:00 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 11:01 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 11:02 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 11:02 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 11:03 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 11:04 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 11:05 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 11:05 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 11:06 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 11:07 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 11:07 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 11:07 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 11:08 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 11:08 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 11:08 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-11 11:09 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-12 03:36 PM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-12 03:42 PM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-12 03:50 PM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-23 01:22 PM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-24 03:47 PM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-11-30 12:24 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-12-02 10:27 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-12-14 10:35 PM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-12-15 10:52 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-12-15 11:15 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-12-15 11:16 AM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2022-12-24 11:09 PM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2023-02-20 11:43 PM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2023-02-20 11:49 PM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2023-05-20 09:12 PM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2023-05-21 12:41 PM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2023-05-21 01:46 PM
RE: کشکول - توسط شهاب - 2023-05-26 09:14 PM

پرش به انجمن: